Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym "Przyszła wiosna" (kl.4-8)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 marca 2022

Serdecznie zachęcamy uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w szkolnym konkursie fotograficznym "Przyszła wiosna".

Temat Konkursu: Fotografia przedstawiająca krajobraz z pierwszymi oznakami wiosny.

 • Ogłoszenie konkursu 28 marca 2022 roku
 • Ostateczny termin przyjmowania prac  13 kwietnia 2022 r.
 • Zawiadomienie o wynikach po  21 kwietnia 2022 r.

CEL KONKURSU

Konkurs ma charakter konkursu naukowego i ma na celu:

 • Promowanie zagadnień dotyczących edukacji ekologicznej.
 • Rozwój zainteresowań przyrodniczych i fotograficznych wśród dzieci i młodzieży.
 • Doskonalenie umiejętności obserwacji przyrody i dokumentowania wyników tej obserwacji.
 • Wzbudzanie szacunku dla środowiska naturalnego.
 • Sławienie piękna i bogactwa przyrodniczego Polski.
 • Promowanie wypoczynku na łonie natury.

ZASADY KONKURSU

Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko fotografie wykonane osobiście przez uczniów Zespołu Oświatowego w Mordach, do których przysługują Uczestnikom nieograniczone autorskie prawa  osobiste, nienaruszające praw osób trzecich.

Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie do 2 zdjęć.

Prace konkursowe - pliki w formacie jpg należy przesyłać na adres mailowy podany poniżej ( w wiadomości ma znaleźć się załącznik ze zdjęciem oraz imię i nazwisko ucznia, klasa). Zdjęcie można również dostarczyć do nauczycieli-organizatorów na nośniku pamięci.

Uczniowie klas 4–tych proszeni są o przesyłanie autorskich zdjęć na adres: kkonopka@spmordy.pl

Uczniowie z klas 5-8 proszeni są o przesyłanie autorskich zdjęć na adres: nchecinska@spmordy.pl  lub jostanczuk@spmordy.pl

Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestników, że przysługują im nieograniczone autorskie prawa osobiste do tych fotografii oraz ponoszą oni wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.

Ingerencja komputerowa dopuszczalna jest jedynie w zakresie działań odpowiadających zabiegom polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, wyostrzeniu, redukcji szumu, przycinaniu. Wszelkie inne zmiany (w tym fotomontaż) są niedopuszczalne. Niedostosowanie się do tego wymogu jest równoznaczne z dyskwalifikacją takiej pracy.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatorów.

Wszystkie prace zostaną umieszczone na stronie szkoły oraz na Facebook-u szkolnym.

 

N. Chęcińska, J. Stańczuk, K. Konopka

Galeria

 • Powiększ zdjęcie plakat konkursowy

  plakat konkursowy