Projekt edukacyjno-badawczy "MŁODE GŁOWY"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 stycznia 2023

Od połowy stycznia br. w naszej szkole trwają badania ankietowe wśród uczniów kl. 4-8 w ramach dobrowolnego i bezpłatnego projektu edukacyjno-badawczego pt. „MŁODE GŁOWY. OCENA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SPRAWCZOŚCI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W POLSCE”. Uczniowie, których rodzice wyrazili zgodę na udział w badaniu, proszeni są przez szkolnych koordynatorów projektu o anonimowe wypełnienie kwestionariusza ankiety internetowej przy użyciu szkolnych komputerów. Celem badania jest poznanie ogólnej kondycji psychicznej młodzieży w Polsce, sposobów radzenia sobie z wyzwaniami okresu dojrzewania, a także presją płynącą z środowiska pozaszkolnego.

Uzyskane wyniki, opracowane w formie raportu, będą pomocne w wypracowaniu praktycznych rozwiązań edukacyjnych i profilaktycznych, wspierających nastolatków. Ponadto udział w programie ma wspomóc podejmowane przez szkołę zadania w zakresie ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, a także przyczynić się do tworzenia bezpiecznych więzi i pozytywnych relacji szkolnych. Badania zakończą się przed feriami.

Już teraz dziękujemy za zrozumienie i umożliwienie przeprowadzenia ankiety wśród uczniów. Wierzymy, że podjęte przez nas działania będą wsparciem dla młodych ludzi.


Organizatorzy projektu: Fundacja UNNAWEZA Martyny Wojciechowskiej, Fundacja Dbam o Mój Z@sięg Więcej o projekcie: https://mlodeglowy.pl/

Szkolni koordynatorzy: p. Ewa Jarocka – psycholog szkolny, p. Katarzyna Konopka – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne.

 

Ewa Jarocka, Katarzyna Konopka