deklaracja wskazująca język obcy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Proszę wypełnic załącozny druk i dostarczyć do sekretariatu szkoły lub wychowawcy w terminie do piątku 3 października 2020 r.

UWAGA: WYPEŁNIAMY TYLKO CZĘŚĆ A

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA (PLIK DOCX - 37,5 KB)

DEKLARACJA WYBORU JEZYKA (PLIK PDF - 181KB)