Egzamin 8-klasisty 2021-2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W 2022 r. egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony na tych samych zasadach, jakie obowiązywały w 2021 r. oznacza to, że:


• zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach
w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
• obowiązują aneksy do informatorów opublikowane w grudniu 2020 r. i dostępne na stronie internetowej CKE,


• uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów, tj. z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego; nie będzie przeprowadzany egzamin z przedmiotu dodatkowego (egzamin ten zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w 2024 r.),
• w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań niż było w roku 2019, natomiast czas na rozwiązanie zadań pozostanie taki sam jak dotychczas,


• w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań otwartych,


• w przypadku egzaminu z języka polskiego uczeń będzie mógł wybrać temat wypracowania spośród dwóch: rozprawki albo opowiadania, a w wypracowaniu będzie mógł odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu,
• w przypadku egzaminu z matematyki w arkuszu nie będzie zadań dotyczących dowodów geometrycznych, a wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii będą sprawdzane w ograniczonym zakresie,
• w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

  • Filmy informacyjne:

 

1. Egzamin ósmoklasisty - informacje ogólne.

https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k

 

2. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 1)

https://youtu.be/FjXFIL3ojPc

 

3. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 2).

https://youtu.be/4bNzHcdKnvk

 

4. Egzamin ósmoklasisty z matematyki.

https://youtu.be/i0ssvLSEQg8

 

5. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego.

https://youtu.be/DE6tsfoZ0zQ

 

  • Strona Centalnej Komisji Egzaminacyjnej:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/