POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem stron internetowych http://zomordy.pl jest Zespół Oświatowy w Mordach z siedzibą przy Kilińskiego 13 08-140 Mordy, adres poczty elektronicznej: sekretariat@spmordy.pl zwanym dalej „Administratorem”, będąc jednocześnie Usługodawcą.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami  dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) na adres email: iodo@spmordy.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), aktualną ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  (Warszawa dn. 24.05.2018, Dz. U. 2018, poz. 1000).

Państwa dane osobowe są również przetwarzane zgodnie z   Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego    przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

-     przetwarzane zgodnie z prawem,

-     zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

-     merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

Państwa dane osobowe nie są gromadzone i przetwarzane za pomocą strony internetowej  http://zomordy.pl

Strona internetowa pełni funkcję informacyjną, silnik bazy danych nie zawiera żadnych mechanizmów zbierających dane o użytkowniku strony.

Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.

Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom.

W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

III. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

Nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych danych na naszej stronie internetowej.

Wszystkie pytania odnośnie przetwarzania danych prosimy kierować  do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) na adres email: iodo@spmordy.pl

IV. PLIKI "COOKIES"

Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:

a) sesyjne

b) Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu  końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe  informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).